31
พ.ค.

แจ้งวันพฤหัสบดที่ 3 มิถุนายน 2564 ร้านปิดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

facebookinstagram

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 ร้านเวสท์วู้ดปิด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521ณ ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพระนามเดิมว่า สุทิดา ติดใจ เป็นธิดาของ

วันหยุด เทศกาลต่างๆ_๒๑๐๕๓๑