สมัครงาน

West wood JOB  

รับสมัครตำแหน่งงานว่างดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ฝายการตลาด (เงินเดือนประจำ+มีคอมมิสชั่น)
   จบสาขาการตลาดหรือมีประสบการณ์ธุรกิจเกี่ยวกับไม้ ดูแลงานและบริหารงาน การขายสินค้าและดูแลลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประจำภาค (เงินเดือนประจำ+มีคอมมิสชั่น)
   จบสาขาการตลาดหรือมีประสบการณ์ธุรกิจเกี่ยวกับไม้ ดูแลงานและบริหารงาน การขายสินค้าและดูแลลูกค้าในต่างจังหวัดและทั่วประเทศ 
  3. พนักงานขายประจำหน้าร้าน
   วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หรือจบ การตลาด หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับขายสินค้าประจำหน้าร้าน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้าง
  4. พนักงานสโตร์วัตถุดิบ
   ชาย 18 – 30 ปี จบ ม.6 มีโบนัส เบี้ยขยัน ชุดฟอร์มพนักงาน โอที ฯลฯ 
 • พนักงานติดรถส่งสินค้า
  ชาย 18 – 30 ปี จบ ม.3 – ม.6 มีโบนัส เบี้ยขยัน ชุดฟอร์มพนักงาน ค่าเที่ยวรถ โอที ฯลฯ