16
ม.ค.

ประกาศรางวัลผู้โชคดีสำหรับโปรโมชั่นปี 2563 ร้านเวสท์วู้ด ลาดพร้าว 101

facebookinstagram

ประกาศรางวัลผู้โชคดีสำหรับโปรโมชั่นปี 2563 ร้านเวสท์วู้ด ลาดพร้าว 101

รางวัลที่ 1 ทองคำ 1 สลึง  1 รางวัล

1.บริษัท แฮบิท จำกัด สำนักงานใหญ่  รหัสสมาชิก#37

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ  5 รางวัล

1.คุณวุฒิพงษ์ เหนือผุยผาย     รหัสสมาชิก#3627

2.บริษัท88 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รหัสสมาชิก#3004

3.คุณพงศธร  วรรณโคตร         รหัสสมาชิก#138

4.คุณสมชาย  การวิธี               รหัสสมาชิก#3668

5.คุณสามารถ สมบูรณ์             รหัสสมาชิก#3576

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัล มูลค่า 1000 บาท  2 รางวัล

1.คุณสมชาย   การวิธี                รหัสสมาชิก#3668

2.คุณณเกษกมล ธนินธนาโชติ   รหัสสมาชิก#3535

ผู้โชคดีนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานสำเนา ภพ.20 มายื่น ได้ที่ร้านเวสท์วู้ด ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 หากท่าน ไม่มารับของรางวัลตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์373374